Familierelationer og familieterapi i Silkeborg

Familieterapi enten alene eller sammen

I min praksis i Silkeborg arbejder jeg med mange klienter, der føler sig fastlåst i familiemønstre, relationen til en forælder, partneren, egne roller i familien mv. Familieterapi kan være enten alene eller sammen med den, man er udfordret sammen med. Første session er sammen og derefter hver for sig, for at arbejde i dybden med årsagerne til udfordringerne.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til, hvordan jeg kan hjælpe dig/jer i familieterapi, hvordan et terapiforløb foregår eller andet.

Familieterapi kan forbedre familierelationerne

Det kan være svært at komme overens i en familie med de forskellige familiemedlemmer, der nu engang er. For nogle har det fået den konsekvens, at familiebåndene er afskåret, for andre kan samværet føles meget udfordrende og kan blive til en kamp om at få lov til at være den, vi er.

Også skilsmisser påvirker familierelationerne. Mange kommer til mig inden i parterapi, for at blive afklaret om ægteskabet kan reddes eller for at komme godt igennem en skilsmisse. Nogen kommer efter skilsmissen for at få repareret relationerne i familien og få bearbejdet de svære følelser, der kan være svære at slippe.

Få klarhed over dine følelser, roller og mønstre

Terapi kan hjælpe dig med at få indsigt i og klarhed over dine følelser, roller og mønstre, og vi kan arbejde på, at du får sat dig selv mere fri, så du kan få kærligere relationer ikke mindst til dig selv. I terapien kan du få lettet dit hjerte og få luft for dine oplevelser, frustrationer, vrede, sorg mv. For at kunne blive den, vi faktisk er, kærligt og autentisk, skal vi gøre op med vores forældre, den barndom vi havde, vores historie og give slip. Det kan familieterapi hjælpe dig med.

Barndommen

Den barndom, vi har haft, præger os helt ind i voksenlivet og kan give udfordringer i parforhold, til søskende, børn og til forældrene. Blev du set, hørt, mødt og rummet som barn? Havde du forældre, der kunne rumme og tale om følelser, eller lærte du at klare dig selv? Vi har alle tillært os nogle roller og mønstre fra barndommen, men som oftest så virker de ikke efter hensigten mere og kan spænde ben for en kærlig relation til os selv og til vores kære. Læs mere under Barndommens svigt

Håbet og ønsket om kærlighed

Vi er ofte ikke bevidste om de roller og mønstre, vi udspiller i relation med andre. Vi gør, som vi har lært, og vi gør det bedste, vi kan. Men inderst inde kan der stadig være et håb og en længsel efter at have en velfungerende og kærlig familierelation. Vi har alle brug for at føle, vi er forbundet med andre, hører sammen med nogen. Så det kan have en meget høj pris af afskære familien, ligesom en skilsmisse er livsforandrende.

Bevare relationen uden at miste dig selv

At bevare familierelationerne skal dog ikke have den konsekvens, at du mister dig selv, bliver frustreret, irritabel, vred, overskrider egne grænser mv., når du er i deres selskab. Det vil ikke kun påvirke dig, men også dine kære!

Du kan måske opleve din mor eller far (eller andre) være følelsesforladte, ufleksible, ukærlige, grove i munden, tage offerrollen osv. Det gør det svært at være sammen med dem, fordi vi oftest ikke føler, vi kan være den, vi er. Men du har retten til at være dig med dine tanker, følelser og behov – ligesom de har retten til at være sig.

Og netop det kan være sorgfuldt at måtte erkende, for hvad gør du så. Det kan være nødvendigt for dig at mærke, hvad du så vil og kan holde til i relationen. Der skal være frivillighed ind i at være sammen med familien. Er der ikke det, så kig på årsagen og de følelser, der er i klemme. Hav hjerte for dig selv.

Når du lærer at rumme dine egne følelser og tør stå ved dig selv, dine behov og grænser, så vil du kunne lære at være sammen i familien og i dit parforhold på en ny måde, hvor du kan være den du er, og lade dem være som de er. Denne proces kan jeg som psykoterapeut hjælpe dig med i min praksis i Silkeborg.

Psykoterapi hos Anne Bäcklund

Cert. ID-psykoterapeut i Silkeborg