Barndommens svigt

I et terapiforløb bearbejdes barndommens oplevelser og svigt, forholdet til forældre, søskende mv. Du vil få indsigt i, hvordan barndommen har sat sit præg på dig dengang og i dag. Du vil lære dine roller og mønstre at kende, dine behov og grænser samt din grundfrygt og længsel. Og du vil lære at have mere hjerte for dig selv, som den du er i dag, og det lille barn, du var dengang.

Det er en proces, og det tager tid, der er ingen quickfix. Et terapiforløb er en investering i dig, din livsglæde og din fremtid. Jeg kan som psykoterapeut hjælpe dig med denne proces i min praksis i Silkeborg.

Barndommens dybe spor

Barndommens svigt sætter sine dybe spor i vores krop og sjæl. At være fysisk eller psykisk forladt af vores forældre. Vold, misbrug eller overgreb i hjemmet. Kulde, tavshed, distance eller manglende kærlighed.
Det opleves som følelsesmæssigt forladthed, når vi ikke føler os set, hørt, rummet og elsket, som den vi er. Det er smerteligt, det præger os, og det tager tid at hele sårene.

Overlevelsesstrategier fra dengang, der giver udfordringer i dag

For at overleve i familien, få kærlighed, ikke føle os alene eller uden værdi, udvikler vi nogle overlevelsesstrategier og roller fx pleaseren, den hjælpsomme, den dygtige, perfektionisten, den altid glade, konfliktskyhed, eller vi kan udvikle hårdhed, vrede, rebelskhed, for ikke at mærke sårbarheden og sorgen.

Årene går, vi er for længst flyttet hjemmefra, har stiftet familie, fået uddannelser, jobs mv., men rollerne og mønstrene forbliver nogenlunde de samme. Nu er vi måske blevet trætte af at ofre os, være forstående, undgå konflikter, stå i skyggen af os selv, trætte af at bruge energi på de udmattende roller, der spænder ben for os og ikke længere virker efter hensigten.

Vi kan møde udfordringer i parforholdet, til forældrene, i andre relationer og til os selv.

Et terapiforløb kan hjælpe dig med at gøre op med og forandre de roller og mønstre

Et terapiforløb kan hjælpe dig med at gøre op med og forandre de roller og mønstre, der ikke længere er hensigtsmæssige og spænder ben for din livsglæde og dine relationer i dag.

Følelsen af forladthed kan ligge som en grundsten i os, som er gemt væk, for den er alt for smertelig og ubehagelig at mærke. Vi kan opleve at mistillid, tvivl og jalousi følger os, nærmest som en forventning om, at vi vil blive svigtet og forladt på et tidspunkt. Det kan være svært at sætte grænser og overholde dem. Vi kan være styret af vrede mod andre, men også mod os selv. Sårbarheden og sorgen er en svær størrelse, når vi stadig skal overleve, men ikke mærke det, vi har med os.

Du er god nok, som du er!

I arbejdet med barndommen, skal vi turde se på vores forældre og hvordan de var som forældre med åbne øjne, fordi vi ofte har følt os selv forkerte! Vi længes efter at blive elsket og accepteret, som den vi er, føle det helt inderst inde. Selvværdet og selvkærligheden lider under barndommens svigt.

Glæde og lethed kommer, når vi kan se og rumme os selv, vores sårbarhed og følelser, blive og leve autentisk. Og ikke mindst mærke og føle kærligheden til os selv.

Psykoterapi hos Anne Bäcklund

Cert. ID-psykoterapeut i Silkeborg